Archive for 2 Jun 2010

Mengukur ketinggian sesuatu dengan rubu’ mujayyab

Posted by: almalakawi on 2 Jun 2010