Posted by: almalakawi | 13 Januari 2017

Doa dalam khutbah wajib dalam bahasa arab

​Sebahagian rukun khutbah jumat ialah doa bagi mukminin dan mukminat.

Syarat rukun ialah dalam bahasa arab. 

Syarat khutbah mesti mualat yakni tidak ada perceraian yg panjang antara rukun rukun.  Dan antara khutbah dan sembahyang. 

Yg dibenar dalam bahasa lain wakzu/nasihat. Wakzu tidak memutuskan mualat. 

Jika sekelian doa dibaca dalam bahasa lain arab maka khutbah tidak sah dan sembahyang jumat juga tidak sah. 
Jika sebahagian doa baca bahasa arab dan sebahagian dibaca bahasa lain maka ini memutuskan mualat antara khutbah dan sembahyang jika doa yg dalam bahasa lain itu panjang sekadar dua rakaat yg ringkas


Kategori

%d bloggers like this: