Archive for the ‘Bab Muamalat’ Category

Pembahagian Pesaka bagi mereka yang tidak terdinding

Posted by: almalakawi on 14 Ogos 2013

Jadual ahli waris

Posted by: almalakawi on 12 Ogos 2013

Apakah harta pusaka?

Posted by: almalakawi on 4 November 2009

Orang yang buat qurban melantik wakil

Posted by: almalakawi on 4 November 2009

Hebah atau pemberian bapa kepada anak

Posted by: almalakawi on 25 September 2009

Cara menyerah barang yang telah dijual

Posted by: almalakawi on 12 Jun 2009

Apakah yang termasuk dalam penjualan tanah dan kebun

Posted by: almalakawi on 11 Jun 2009

Jualan yang ditegah

Posted by: almalakawi on 10 Jun 2009