Posted by: almalakawi | 4 Disember 2014

Minta maaf

Saya minta maaf jika tidak dapat menjawab semua soalan yg diajukan

Posted by: almalakawi | 3 Januari 2014

Sifat mahmudah yang sepuluh.

Ilmu tasuf
Wajib fardu ain di atas mukalaf megetahui 10 sifat mahmudah/terpuji dan 10 sifat mazmumah/dicela

sifat mahmudah
1. Taubat yakni meningalkan maksiat dan menyesal dengan apa yang telah dilakukan.
Tiap-tiap manusia tidak terlepas dari melakukan maksiat melainkan mereka yang maksum (orang yang terpelihara dari dosa) seperti nabi-nabi, malaikat dan rasul-rasul.
Wajib atas setiap mukalaf bersunguh-sunguh memelihara diri daripada dosa yang dilakukan oleh:
a. Angota, seperti tangan, kaki, dan lainnya.
b. Pendengaran.
c. Pengelihatan.
d. Hati.
c. Lidah.
apabila seorang itu melakukan perkara yang dilarang oleh agama wajib lah atasnya bertaubat.

syarat taubat
A. Meningalkan pekara yang menyebabkan berdosa.
B. Menyesal diatas perbuatan yang menyebabkan berdosa.
C. Bercita-cita tidak akan mengulangi perbuatan itu
D. Memulangkan hak orang lain yang diambil secara zalimi
E. Mengqada fardu-fardu yang telah ditingalkan, seperti sembahyang, puasa, haji, dan lainnya.

2. Khauf yakni takutkan Allah
Sifat ini apabila ada pada seorang hamba itu dia akan merasa gementar dan kecut hati apabila mengigatkan kekuasan Allah dan kebesaranNya serta takutkan kemurkaanNya dengan itu, hamba itu tidakkan melakukan maksiat dan dia akan mengerjakan segala perentah Allah
Untuk mendapat rasa takut hendaklah seorang itu:
A. mengenali Allah yang menciptanya kerana tidak akan merasa takut jika hamba itu tidak mengenal tuhannya.
Cara mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-ketuhanan bagiNya.
B. Mengetahui sekelian pekara yang disuruh oleh agama dan segala pekara yang dilarang.
Dengan mengenal Allah dan mengetahui perentah agama sama ada perentah itu suruh atau larang maka akan dapatlah seorang itu merasai takut kepada Allah.

3. Zuhud yaitu meningalkan dunia melainkan mengambil seqadar keperluan. Zuhud yang sempurna ialah meningalkan barang yang lain daripada Allah.
Dimaksud dengan dunia disini ialah tiap-tiap barang yang tidak dituntut oleh syarak dan tidak menjadi kebajikan diakhirat.
Tiap-tiap seorang memerlukan makanan, tempat tingal, pakayan, untuk menyempurnakan ibadat di dalam dunia ini maka pekara tidak dicela, dan tidak menghilangkan sifat zuhud.
maka zuhud itu mengambil dan mencari pekara yang tersebut itu qadar yang membolihkannya berbuat ibadat kepada Allah dan ini zuhud orang awam.
zuhud orang yang khawas meningalkan barang yang selain Allah.

4. Sabar, yaitu menahan diri daripada keluh kesah pada suatu yang tidak diingini/disukai.
Sifat sabar dipuju oleh syarak kerana orang yang bersifat dengan sabar ialah tanda orang yang beriman dengan iman yang sempurna dan tanda dia taat dan menjunjung perentah Allah.
orang yang beriman tahu bahawa segala perkara yang berlaku denga kehendak Allah yang tidak dpat dielakkan.
Begitu juga orang yang taat tidak akan merasa kesukaran mengerjakan segala perentah Allah sama ada perentah itu berupa suruh dan tegah.

Sabar ada tiga bahagi:
a. Menahan diri daripada keluh kesah dan menahan diri daripada mengadu-ngadu kepada yang lain daripada Allah ketika mengenai bala, musibah, bencana.
b. Bersabar pada mengerjakan sekelian perentah Allah.
c. Bersabar pada meningalkansekilian tegahan Allah.

5. Syukur iaitu mengaku dan memuji pada nikmat yang diberi dan mengunakan sekelian nikmat itu pada menta’ati Allah.
Tiap -tiap nikmat yang diberi oleh Allah ialah limpah kurnianNya semata-mata. Seperti nikma dilahirkan kita didunia, nikmat iman, sihat, diberi rezki, kepandayan dan sebagainya.
Dengan itu wajib tiap-tiap seorang hamba itu besukur dan berterima-kasih kepada tuhannya dengan sebab nikmat yang diberi.

6. Ikhlas iaitu menjunjung perenth Allah dan melaksanakannya semata mata kerana Allah, sama ada perentah Allah itu suruh dan tegah.
Seorang itu hendaklah membersihkan niatnya pada  setiap pekerjan yang dilakukan hanya kerana menjunjung perentah Allah.
Hendak lah seorang itu membersihkan niat daripada sebab yang lain seperti riak/menunjuk-nunjuk, hubus suhrah/inginkan kemashuran, dan sebagainya.
Hendak lah semasa meningalkan maksiat diniatkan semata kerana menjunjung perentah Allah bukan kerana malu kepada orang lain.
7. Tawakal iaitu bergantung hati dengan Allah dan berserah kepada Allah pada tiap-tiap keadan serta jazam/putus pada i’ktikd bahawa Allah yang memerentah tiap-tiap suatu.
Menurut mazhab ahli sunah bergantung dengan Allah pada tiap-tiapsuatu hal itu hendak lah disertakan usha dan ikhtiar, kerana Allah menjadikan suatu mengikut sebabnya, seperti dijadikan pandai sebab belajar, dijadikan kaya sebab berusha dan berjimat cermat.
8. Mahabah iaitu kasihkan Allah pada tiap-masa dan keadaan.
Tidak dinamakan seorang itu kasihkan Allah melainkan orang yang bersegera mengerjakan segala perenth Allah, dan berusaha mendampingi dira kepada Allahdengan ibadat yang sunat dan bersunguh-sunguh menjauhi daripada maksiat, kerana tabiat seorang yang kasih akan seorang yang lain itu akan mencari keredannya dan mengelakkan diri dari melakukan pekara yang membawa kepada kemarahannya.

9. Reda iaitu menerima dan tenang hati pada segala pekara yang didatang oleh Allah.
Seorang itu hendaklah menirima dengan tenang pada sekelian pekara yang berlaku yang tidak dapat dielakkan, kerana tiap-tiap qada dan ketetapa Allah itu tetap akan berlaku. Tetapi tidak harus redah pekara maksiat dan wajib bersegera keluar daripada maksiatdengan bertaubat yang mengikut syaratnya.

10. Zikrul maut/ingatkan mati iaitu sentiasa ingat bahawa kita akan mati dan mati itu tidak diketahui bila akan berlaku.
Oleh kerana kita akan mati mka hendaklh kita membuat persedian menghadapinya, dengan berbgai amalan kebajikan dan hendaklah kita penohkan setiap saat daripada umur kita dengan pekara yang berfaidah bagi akhirat kita, kerana masa yang telah berlalu tidak akan kembali lagi.

Selesai sudah sepuluh sifat mahmudah. Selepas ini kita akan masuk pada membicarakan sifat mazmumah
ان شاء الله

Pembahagian pesaka meraka yang tidak terdinding.

Kali ini si mati suami.

Maka yang mempasakai isteri, ibu, bapa, anak perempuan, anak lelaki.

24

72

Isteri 1/8

3

9

Ibu  1/6

4

12

Bapa 1/6

4

12

Anak perempuan, asabah dengan yang lain

Baki 13 tidak terbahagi dengan 3

13

Anak lelaki, asabah dengan sendiri

maka dorab 3 dengan 24 kerana tabayun

26

Asal masalah 24 maka bagi:

  1.  Isteri 1/8 iaitu 3
  2. Ibu 1/6 iaitu 4
  3. Bapa 1/6 iaitu 4

Setelah dicampur bahagian ahli fardu iaitu 3+4+4=11 baki tinga 13, 13 tidak terbahagi dengan 3.

Perlu diingat habuan seorang anak lelaki seumpama habuan dua orang anak perempuan,

Maka dilihat antara 3 dengan 24 maka kita dapati keduanya tabayun dengan itu dorabkan 3 dengan 24 jadi 72  dinamakan sah masalah.

Diberi kepada:

  1. Isteri 1/8 iaitu 9
  2. Ibu 1/6 iaitu 12
  3. Bapa 1/6 iaitu 12

Baki 39 dibahagi 3=13, bagi anak perempuan satu habuan iaitu 13 dan bagi anak lelaki dua habuan iaitu 26.

Makna tabayun iaitu berjauhan antara dua angka itu seperti 1/8 dengan 1/3, yakni bukan tamasul menyerupai dua makhraj seperti 1/6 dengan 1/6 dan bukan tadakhul yakni boleh masuk setengah dengan setengan seperti 1/3 dengan 1/6 maka tiga apabila digandakan jadi enam, dan tidak tawapuk yakni tidak mufakat ada separuh seperti 1/6 dengan 1/8 kedu nya mufakat ada separuh.

Harta  yang ditingalkan oleh si mati hendaklah dibahagikan kepada 72 kemudian dorabkan hasilnya kepada habuan ahli waris.

Posted by: almalakawi | 14 Ogos 2013

Pembahagian Pesaka bagi mereka yang tidak terdinding

Ada lima orang ahli waris tidak terdinding dari mendapat habuan dengan ertikata lain mereka ini mesti dapat harta pesaka dan tiada siapa pun yang boleh menghalang dari mempasakai.

Mereka itu ialah suami atau isteri, bapa, ibu, anak perempuan dan anak lelaki.

Cara mengira

 

12 36

Suami 1/4

3 9

Ibu 1/6

2 6

Bapa 1/6

2 6

Anak perempuan, asabah bigari 1 habuan berbanding anak lelaki

Baki lima tidak boleh dibahagi 3 kerana satu habuan anak perempuan dicampur dengan 2 habuan anak lelaki 5

Anak lelaki, asabah 2 habuan berbanding anak perempuan

Maka hendak lah didorabkan 3 dengan 12 jadi 36 10

Keterangan 

Masalah ini dinama tawapuk kerana masing masing mufakat ada separuh iaitu 6 separuh 3 dan 4 separuh 2 maka hendaklah didorabkan sama ada separuh 6 dengan penuh 4 atau separuh 4 dengan penuh 6 maka jadi lah 3×4 atau 2×6= 12 .

Maka 12 dinamakan asal masalah.

1 Suami mendapat 1/4 maka bahagiannya 3.

2 ibu mendapat 1/6 maka bahagiannya 2

3 bapa mendapat 1/6 maka bahagiannya 2

Apabila dicampurkan ketiga tiga itu jadi 7 baki tingal 5 dalam ilmu faraid 5 tidak boleh dibahagi kepada 3 kerana untuk memudahkan pengiraan.

Dengan itu hendaklah diperhatikan baki  yani 5 dengan bilangan habuan dua gulungan itu iaitu anak perempuan  dan anak lelaki  yakni 3 maka keduanya tabayun dengan itu didorabka asal masalah yakni 12 dengan 3  jadi 36

Maka 36 itu dinamakan sah masalah diberi

1. Suami 9

2. Ibu 6

3. Bapa 6

4. Anak perempuan 5.

5. Anak lelaki 10.

Posted by: almalakawi | 12 Ogos 2013

Jadual ahli waris

Keadaan ahli waris, habuan dan yang menegah dari mempesakai

Bahagian Diperolehi

Bapa simati

1/6

Mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki

1/6 dan Asabah

Mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki

ASABAH

Tiada anak atau cucu dari anak lelaki

Tidak ada yang menghalang

 

Bahagian Diperolehi

Ibu simati

1/3

Tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki atau tiada dua atau lebih saudara seibu-sebapa atau saudara sebapa

1/6

Mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki atau mempunyai dua atau lebih saudara seibu-sebapa atau saudara sebapa

1/3  baki

Mempunyai bapa serta suami atau isteri

Tidak ada yang menghalang

 

 Bahagian Diperolehi

Suami simati

1/2

Tidak mempunyai anak atau
tidak mempunyai cucu dari anak lelaki

1/4

Mempunyai anak atau
mempunyai cucu dari anak lelaki

Tidak ada yang menghalang

 

 Bahagian diperolehi

Isteri simati

1/4

Tiada anak atau
Tiada cucu dari anak lelaki

1/8

Mempunyai anak atau
Mempunyai cucu dari anak lelaki

Tidak ada yang menghalang

 

Bahagian diperolehi

Anak lelaki simati

Asabah-binafsi

Mengasabahkan anak perempuan simati. Mendapat dua habuan berbanding perempuan

Tidak ada yang menghalang

 

Bahagian Diperolehi

Anak Perempuan Simati

1/2

Hanya seorang sahaja dan tidak ada anak lelaki

2/3

2 orang anak perempuan atau lebih dan tiada anak lelaki

ASABAH BI-GHAIRIH

Mempunyai anak lelaki – mendapat separuh dari bahagian anak lelaki

Tidak ada yang menghalang

 

Bahagian diperolehi

Cucu lelaki dari anak lelaki simati

Asabah-binafsi

Mengasabahkan cucu perempuan simati. Mendapat dua habuan berbanding perempuan

Dihalang oleh

Anak lelaki

 

Bahagian Diperolehi

Cucu Perempuan dri Anak Lelaki Simati

1/2

Mempunyai seorang sahaja dan tiada anak

2/3

Mempunyai 2 orang atau lebih dan tiada anak

1/6

Mempunyai seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan

ASABAH BI-GHAIRIH

Mempunyai cucu lelaki – mendapat separuh dari bahagian cucu lelaki daripada anak lelaki.

Dihalang oleh

anak lelaki atau 2 anak perempuan
atau lebih

 

Bahagian Diperolehi

Datuk Simati

1/6

Mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki

1/6 dan Asabah

Mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki

ASABAH

Tiada anak atau cucu dari anak lelaki

Berbahagi sama atau 1/3

Apabila bersama adik beradik simati jika tiada ahli fardu

Berbahagi sama atau 1/6 atau 1/3

Apabila bersama adik beradik simati jika ada ahli fardu

Dihalang

oleh bapa simati

 

Bahagian Diperolehi

Saudara Perempuan Seibu Sebapa simati

1/2

Tiada anak, cucu, bapa dan tiada waris yang
menjadikannya Asabah

2/3

Dua orang atau lebih, tiada anak, cucu, bapa dan ahli yang menjadikannya Asabah

ASABAH BI-GHAIRIH

Mempunyai saudara lelaki kandung.

ASABAH MAA’-GHAIRIH

Dihalang

oleh bapa, atau anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki

 

Bahagian diperolehi

Saudara lelaki Seibu Sebapa simati

Asabah-binafsi

Mengasabahkan saudara perempuan simati

Musarrakah, himariyah atau hijariyah

Pada masalh seorang mati meningalkan suami, ibu atau dua nenek atau lebih, saudara seibu dan seorang atau lebih saudara lelaki seibu sebapa dengan simati atau bercampur saudara perempuan seibu sebapa.

Dihalang

oleh bapa, atau anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki

 

Bahagian Diperolehi

Saudara Perempuan Sebapa

1/2

Hanya seorang, tiada anak, cucu,saudara kandung, bapa
DAN tiada ahli yang menjadikannya Asabah

2/3

Dua orang atau lebih dengan syarat tiada cucu lelaki,
saudara kandung, bapa DAN tiada ahli yang menjadikannya
Asabah

1/6

Seorang atau lebih mempunyai saudara perempuan seibu
sebapa

Asabah

disebabkan oleh saudara lelaki sebapa.

Dihalang Oleh

1. Bapa
2. Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung
3. Seorang saudara perempuan kandung dan mempunyai
anak perempuan dan cucu perempuan
4. Saudara lelaki kandung

 

Bahagian Diperolehi

Saudara Seibu (Lelaki/Perempuan)

1/6

Hanya seorang, tiada bapa, datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki

1/3

Dua atau lebih, tiada bapa, datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki

Terhalang

Disebabkan adanya bapa, datuk, anak dan cucu dari anak lelaki

 

Bahagian diperolehi

Saudara lelaki sebapa

Asabah-binafsi

Mengasabahkan saudara perempuan simati. Mendapat dua habuan berbanding perempuan

Terhalang

Disebabkan adanya bapa, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki dan saudara lelaki seibu sebapa.

 

Posted by: almalakawi | 24 Mei 2013

Bangunan baru.

Kami memerlukan sumbangan orang ramai.
20130516_1708471128743909

Posted by: almalakawi | 30 Mac 2011

Kami Masih Memerlukan Bantuan Kaum Muslimin

Khairu Ummah

Makluman! kami memerlukan bantuan kaum muslim&muslimat demi memartabatkan ilmu,tarbiyah&dakwah umat islam sejagat dgn menyambut saranan supaya saling bantu-membantu pada bidang fisabilillah ini: sila layari http://www.khairuummah77.wordpress.com/

Posted by: almalakawi | 14 Oktober 2010

Lokasi Tapak pembenaan

 

Kami menerima sumbangan bahan benaan seperti pasir, bata, batu, simen dan sebagainya. Di atas lokasi penghantaran.

Alamat: Kampong Cengal Batu Mukim Saring Pasir Putih Kelantan.

Sumbangan anda sangat dialu-alukan

Posted by: almalakawi | 12 Oktober 2010

Pembinaan Pondok Khairu Ummah akan bermula

Pembinaan Pondok Khairu Ummah akan bermula.

Sekarang ini telah dimulakan pembersihan tapak Pondok.

Saya Ust. Elias dan beberapa sahabat yang lain akan mengandalikan pondok ini.

Sebarang sumbangan boleh dihulurkan melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad No akaun : 0302-0000656-71-8 dan Maybank Islamic Berhad No akaun: 55310 4411 805 di bawah nama:-PERTUBUHAN UMAT CEMERLANG KELANTAN (KHAIRU UMMAH).

 

Posted by: almalakawi | 5 September 2010

Haram mengambil zakat pendapatan

Mengambil zakat pendapatan adalah haram kerana tak perlu mengambilnya dengan sebab yang akan datang, lagipula menzalimi orang yang diwajibkan mengeluar zakat pendapatan. Sekiranya orang yang makan gaji/berpendapatan tetap, ada simpanan duit yang sampai nisab maka dia wajib zakat simpanan apabila sampai hol (cukup setahun) dan sekiranya di dalam hitungan sampai nisab tetapi dalam simpanan tidak ada nisab dan terkadang orang ini tidak cukup gajinya/pendapatannya untuk perbelanjaan diri dan orang yang di bawah tangungannya maka orang yang mewajibkan zakat pendapatan telah menginyanya dan menzaliminya


ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل


Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, al-Baqarah 188


Pekara yang wajib zakat hanya lima pekara
1. Binatang ternakan yang cukup nisab dan cukup tahun.
2. Emas dan perak yang cukup nisab dan cukup tahun (zakat simpanan). Duit simpanan wajib zakat kerana ianya ganti emas. Zakat galian, dan rikaz yang sampai nisab keduanya.
3. Tanaman bijirin, yang cukup nisab.
4. Buah tamar dan angur yang cukup nisab.
5. Harta perniagaan yang cukup nisab dab cukup tahun.
.
والله اعلم

Older Posts »

Kategori